logo

首页 > 产品 > 产品中心 > 吊装带成套索具

产品中心_吊装带成套索具_双腿吊装带成套索具

产品搜索

双腿吊装带成套索具

吊装带成套索具

1.主吊环包括长吊环、圆吊环、组合环等。

2.连接卸扣包括弓形卸扣、链条卸扣等。

3.金属末端件包括吊钩和其它金属件。

4.本吊带成套索具可根据客户要求自由组合,三腿索具包含四腿索具中。

5.在使用过程中注意夹角与吨位的关系。

6.标准安全系数41另可生产5161

7.索具图示为吊装载荷图,不代表标准型号索具

产品示意图与参数

产品示意图

产品参数

双腿吊带成套索具

产品型号

额定载荷
kg

主吊环


(上、下)

吊装带

级别

载荷(t)

ULS-01

1000

CH1

S-BW1-3/8

R01-01

(美)S6

1

ULS-02

2000

CH2

S-BW2-1/2

R01-02

(美)S6

2

ULS-03

3000

CH3

S-BW3.25-5/8

R01-03

(美)S6

3

ULS-04

4000

CH5

S-BW3.25-5/8

R01-03

(美)S6

3

ULS-05

5000

CH5

S-BW4.75-3/4

R01-04

(美)S6

5

ULS-06

6000

CH6

S-BW6.5-7/8

R01-05

(美)S6

5

ULS-08

8000

CH8

S-BW6.5-7/8

R01-06

(美)S6

7.5

ULS-10

10000

CH10

S-BW8.5-1

R01-08

(美)S6

7.5

注:金属末端件除配吊钩外,还可配以同等吨位的卸扣、吊钳等配件。

    以上吊装带成套索具供货期为3个工作日。